Bleskový check-in na akci

První dojem má často zásadní vliv na celkový pocit hostů. Check-iny s Attendu Vašim hostům zajistíte plynulý vstup bez front.

Chytrý seznam
hostů

Hosté jsou odbavování naskenováním QR vstupenky nebo jednoduchým ručním odškrtnutím. Příchozí neevidované hosty lze na seznam přidávat přímo z aplikace.

Doprovody
a vlastní pole

Hosteska vidí, zda host přijde sám či s doprovodem.
K hostům lze zároveň přidávat vlastní informace jako např. číslo stolu. Vše důležité je vždy na jednom místě.

Tisk visaček

Na konferencích Attendu nahrazuje zdlouhavé hledání visaček jednoduchým způsobem – visačky tiskne v reálném čase během odbavení hosta. Tisk visaček tímto dramaticky zkracuje celý akreditační proces.

Synchronizace
a offline režim

Veškerá používaná zařízení se automaticky synchronizují. Průběžne lze sledovat nově příchozí hosty, případně kolik hostů lze ještě očekávat. Došlo k výpadku internetu? Attendu si poradí i offline.

Check-in aplikace Attendu

Aplikace je dostupná v App Store a Google Play
pro všechny druhy zařízení.

Bezstarostný průběh akce

Minimalizace front

Snadný a plynulý odbavovací proces ocení jak hosteska, tak i samotní hosté.

Mobilní asistent

Aktuální informace o příchodech hostů dělají z aplikace pomocníka i pro organizátory.